Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

Prace wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz warunkami zawartej umowy.